Prístupnosť


BabyBelly.sk sa riadi s medzinárodnými usmerneniami pre prístupnosť webového obsahu aby mohli byť prístupné a zrozumiteľné co najväčšiemu počtu ľudí ako je to možné.

Usmernenia ktorými sa riadime sú Web content accessibility (WCAG) guidelines (version 1.0) vydané World Wide Web Consortium (W3C) ako súčasť WebAccessibility Initiative.

CSS štýly sú použité v oblasti web dizajnu. Používa sa XML technológia na posielanie a ukladanie dát.